Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nhà của tôi ở sau cây cầu."

Dịch:My house is behind this bridge.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/simonlaw

trong cau khong co chu ( nay ) nen khong dung ( this ), nen dung ( the bridge )

4 năm trước