"Nhà của tôi ở sau cây cầu."

Dịch:My house is behind this bridge.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/simonlaw

trong cau khong co chu ( nay ) nen khong dung ( this ), nen dung ( the bridge )

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.