"Như họ nói, cha nào con nấy."

Dịch:As they say, like father, like son.

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VoTanNguyen

as they speak không được à , tại sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/JeraldoLuu

Say là để nhấn mạnh một cụm từ, một mệnh đề nào đó. Còn speak là hành động nói ra tiếng, nói thành lời, mang mục đích nói chuyện với ai đó.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/zzzcoldboyzzz

Tiếng anh mà không có luật chuẩn đâu nên học thuộc lòng thui. Ad củng là con người kiến thức củng có giới hạn k thể giải thích dk tất cả thắc mắc của các bạn đâu, đôi khi ad củng còn thắc mắc như các bạn nữa đấy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/sang38397

Người ta giỏi lắm không như bạn đâu :))

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/ngthanhChn

Too bad.As they say Such father such son is an idiom

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Derkadon

Tai sao said không được chấp nhận

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

trong câu gốc có dùng quá khứ đã đâu mà dùng said hả bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/xoan_20-00.

Tại sao 'like they say' lại sai ạ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/t9Cfg

Tại sao dùng same lại không đúng nhỉ? My answer: same they say,like dad,like son

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Police1997

Mình có thắc là son là chỉ con trai, vậy ở đây nghĩa chung là con mà sao phân biệt vậy

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.