Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He is strong and tall."

Dịch:Anh ấy thì mạnh mẽ và cao lớn.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/A.Tuan

anh ấy thì mạnh khỏe và cao

4 năm trước

https://www.duolingo.com/David_Enjo

anh ấy khỏe và cao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HNgocSa

anh ấy mạnh mẽ và "thô" :v

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chuoibeo
chuoibeo
  • 23
  • 18
  • 8
  • 7
  • 2
  • 330

haha bạn phiên âm chuẩn quá :))

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/nightstorm8x

Anh ấy mạnh khoẻ và cao cũng cho là sai, phần mềm này chẳng chịu tiếp thu ý kiến người học để bổ sung gì cả

1 năm trước

https://www.duolingo.com/l-qtrung

công nhận

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhackhongloi16

Đúng vậy, quá rập khuôn và máy móc !!!

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nhackhongloi16

Gõ "Anh ấy thì mạnh khỏe và cao lớn" thì bị báo sai, phải là "mạnh mẽ" mới được, đúng cứng nhắc luôn !!!

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Honglh

"Anh ta thì mạnh và cao" có thể chấp nhận được không?

3 năm trước