Duolingo is the most popular way to learn languages in the world. Best of all, it's 100% free!

"He is strong and tall."

Translation:Anh ấy thì mạnh mẽ và cao lớn.

0
3 years ago

9 Comments


https://www.duolingo.com/A.Tuan

anh ấy thì mạnh khỏe và cao

2
Reply3 years ago

https://www.duolingo.com/David_Enjo

anh ấy khỏe và cao

1
Reply3 years ago

https://www.duolingo.com/HNgocSa

anh ấy mạnh mẽ và "thô" :v

1
Reply2 years ago

https://www.duolingo.com/chuoibeo
chuoibeo
  • 20
  • 15
  • 8
  • 7
  • 2
  • 292

haha bạn phiên âm chuẩn quá :))

0
Reply5 months ago

https://www.duolingo.com/nightstorm8x

Anh ấy mạnh khoẻ và cao cũng cho là sai, phần mềm này chẳng chịu tiếp thu ý kiến người học để bổ sung gì cả

1
Reply1 year ago

https://www.duolingo.com/l-qtrung

công nhận

1
Reply1 year ago

https://www.duolingo.com/Nhackhongloi16

Đúng vậy, quá rập khuôn và máy móc !!!

1
Reply10 months ago

https://www.duolingo.com/Nhackhongloi16

Gõ "Anh ấy thì mạnh khỏe và cao lớn" thì bị báo sai, phải là "mạnh mẽ" mới được, đúng cứng nhắc luôn !!!

1
Reply10 months ago

https://www.duolingo.com/Honglh

"Anh ta thì mạnh và cao" có thể chấp nhận được không?

0
Reply3 years ago