"Itisonlyamatteroftime."

Dịch:Nó chỉ còn là vấn đề thời gian.

4 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

"a matter of time" có chữ "a" mà dịch là "một vấn đề thời gian " cũng sai nữa sao . Nếu như đáp án của admin thì câu tiếng Anh phải là " it is only the matter of time" . Còn ở đây là " it is only a matter of time" thì phải chấp nhận đáp án " nó chỉ là một vấn đề thời gian" chứ .

Nãy giờ toàn sai vì các câu dịch tiếng Việt . Nản

4 năm trước

https://www.duolingo.com/azooo333555

đang giữ nguyên cả 3 trái tim, 3 câu cuối toàn câu khó nhằn, mất cả 3 trái tim :v

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Anomyous-chan

:)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/IceOcean

nó thì chỉ là vấn đề thời gian sao lại sai vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HDUNGK8779

matter, issue and problem.....

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dr.NguyenAn

jolejip sai toe loe toet leot luon

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TiHunhTn

Ji

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TiHunhTn

Nv. Vnml

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

It is only a master of tiêm, It is only a master of time, It is only a master of time, It is only a master of time, It is only a master of time,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

It is only a matter of time, It is only a matter of time, It is only a matter of time, It is only a matter of time, It is only a matter of time

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BaHunh

Matter of time =câu chuyện thời gian ''?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/jolezip

"nó chỉ là một vấn đề của thời đại" sao sai?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.