"Cô ấy là người châu Âu."

Dịch:She is European.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sputin68

She is "A" European. Vì âm đầu của Eupean là /jʊə/

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Để chỉ quốc tịch của một người nào đó, người ta có thể dùng cả tính từ hoặc là danh từ (Trong trường hợp câu này dùng tính từ) và khuynh hướng dùng tính từ có vẻ phổ biến hơn cả (Xem thêm: http://busyteacher.org/3729-how-to-teach-nationality-adjectives-nouns.html).

Cách dùng danh từ có nhiều cái phức tạp, có lẽ vì thế mà người ta tránh dùng chăng?

Ví dụ:

Tôi là người Anh.

1) I am English, nhưng nếu dùng danh từ thì là I am an Englishman/Englishwoman.

2) I am British, nhưng I am a Briton/Britisher

(Nguồn: http://www.edufind.com/english/grammar/nouns6.php)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/sputin68

Mod hiểu sai ý! Trong hai đáp án đưa ra có một đáp án là: She is an European. Đúng ra phải là She is a European vì pronounciation của âm đầu là /jʊə/. Thanks!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

À thế ra là câu hỏi lựa chọn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/sputin68

Không phải! Mà là đáp án SAI bạn ah!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Mình đã update lại thành a rồi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tuanminhxd1

A cũng sai mà an cũng sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

a là đúng đó bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/CarmenLu7

Các bạn có thể lên Youtube search channel của thầy Kenny N để nghe về cách phát âm từ vựng chuẩn hơn nhé. Thầy dạy rất hay dễ hiểu và mình đang follow mỗi ngày :)

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.