"Cô ấy là người châu Âu."

Dịch:She is European.

September 15, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/sputin68

She is "A" European. Vì âm đầu của Eupean là /jʊə/

September 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Để chỉ quốc tịch của một người nào đó, người ta có thể dùng cả tính từ hoặc là danh từ (Trong trường hợp câu này dùng tính từ) và khuynh hướng dùng tính từ có vẻ phổ biến hơn cả (Xem thêm: http://busyteacher.org/3729-how-to-teach-nationality-adjectives-nouns.html).

Cách dùng danh từ có nhiều cái phức tạp, có lẽ vì thế mà người ta tránh dùng chăng?

Ví dụ:

Tôi là người Anh.

1) I am English, nhưng nếu dùng danh từ thì là I am an Englishman/Englishwoman.

2) I am British, nhưng I am a Briton/Britisher

(Nguồn: http://www.edufind.com/english/grammar/nouns6.php)

September 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/sputin68

Mod hiểu sai ý! Trong hai đáp án đưa ra có một đáp án là: She is an European. Đúng ra phải là She is a European vì pronounciation của âm đầu là /jʊə/. Thanks!

September 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

À thế ra là câu hỏi lựa chọn

September 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/sputin68

Không phải! Mà là đáp án SAI bạn ah!

September 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Mình đã update lại thành a rồi

September 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/tuanminhxd1

A cũng sai mà an cũng sai

July 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

a là đúng đó bạn

July 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/CarmenLu7

Các bạn có thể lên Youtube search channel của thầy Kenny N để nghe về cách phát âm từ vựng chuẩn hơn nhé. Thầy dạy rất hay dễ hiểu và mình đang follow mỗi ngày :)

March 3, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.