Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy đọc trung bình ba quyển sách một tuần."

Dịch:He reads, on average, three books a week.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sputin68

"On average" có thể đặt đầu câu nữa chứ!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/kythuatDat

Nhu shit ay...eo dung gi cs

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gjolangthang

tại ngu thôi :v

3 năm trước

https://www.duolingo.com/maiyu4495

sao lại on average ????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lunalovego858064

sao ko đc để on average cuối câu

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/TranNamTrung

He reads average three books a week. Tại sao sai?

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/PhmPhCm

thiếu giới từ on :)

4 ngày trước

https://www.duolingo.com/Dungnakaijma

Sao ở đây không được dùng "Per"

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/PhmPhCm

on average

4 ngày trước