"Anh ấy đọc trung bình ba quyển sách một tuần."

Dịch:He reads, on average, three books a week.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dungnakaijma

Sao ở đây không được dùng "Per"

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/sputin68

"On average" có thể đặt đầu câu nữa chứ!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/kythuatDat

Nhu shit ay...eo dung gi cs

4 năm trước

https://www.duolingo.com/gjolangthang

tại ngu thôi :v

3 năm trước

https://www.duolingo.com/maiyu4495

sao lại on average ????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lunalovego858064

sao ko đc để on average cuối câu

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/TranNamTrung

He reads average three books a week. Tại sao sai?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Trang_Moon19

thiếu giới từ on :)

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Trang_Moon19

on average

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.