"Anh ấy đọc trung bình ba quyển sách một tuần."

Dịch:He reads, on average, three books a week.

September 15, 2014

19 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/sputin68

"On average" có thể đặt đầu câu nữa chứ!


https://www.duolingo.com/profile/TranNamTrung

He reads average three books a week. Tại sao sai?


https://www.duolingo.com/profile/phuong696

Average là tính từ. Read là động từ thường nên đi sau phải là trạng từ. Do đó bạn phải dùng averagely mới đúng. Tức câu đề bài sẽ là: He reads averagely three books a week.


https://www.duolingo.com/profile/LucyHeartf837056

Trả lời giống bạn mà vẫn sai


https://www.duolingo.com/profile/huongtran2k8

Mình cũng sai mà


https://www.duolingo.com/profile/NguynLm916800

Cá thể đặt đầu câu không vậy a


https://www.duolingo.com/profile/dungcheatng

Sao ở đây không được dùng "Per"


https://www.duolingo.com/profile/lunalovego858064

sao ko đc để on average cuối câu


https://www.duolingo.com/profile/TiYuMuaSm

Nhiều câu hỏi thế này mà ko thấy ad nào vào giải đáp nhỉ :v


https://www.duolingo.com/profile/maiyu4495

sao lại on average ????


https://www.duolingo.com/profile/gialam762907

Ko hiểu sao lại có on


https://www.duolingo.com/profile/MrKlmao123

Quá đáng lắm luôn á


https://www.duolingo.com/profile/TrungHiuVo

Sao có mấy dấu phẩy ở giữa câu nhỉ. Nếu như nói tiếng việt thì đâu cần ??


https://www.duolingo.com/profile/Lo_minh_tuy

Tai sao lai co dau o giua cau vay ta


https://www.duolingo.com/profile/NguynTrnGi701708

on average, mình mới thấy lần đầu.


https://www.duolingo.com/profile/nguynvnt86

Tại sao lại có on vậy mọi người


https://www.duolingo.com/profile/ninhbff

Không hiểu tí gì

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.