1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Anh ấy đọc trung bình ba quy…

"Anh ấy đọc trung bình ba quyển sách một tuần."

Dịch:He reads, on average, three books a week.

September 15, 2014

26 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/sputin68

"On average" có thể đặt đầu câu nữa chứ!


https://www.duolingo.com/profile/TranNamTrung

He reads average three books a week. Tại sao sai?


https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

Average là tính từ. Read là động từ thường nên đi sau phải là trạng từ. Do đó bạn phải dùng averagely mới đúng. Tức câu đề bài sẽ là: He reads averagely three books a week.


https://www.duolingo.com/profile/LucyHeartf837056

Trả lời giống bạn mà vẫn sai


https://www.duolingo.com/profile/NguynLm916800

Cá thể đặt đầu câu không vậy a


https://www.duolingo.com/profile/longnguyen474748

Hay quá thanks so much


https://www.duolingo.com/profile/Pham_Phu_Cam20

thiếu giới từ on :)


https://www.duolingo.com/profile/dungcheatng

Sao ở đây không được dùng "Per"


https://www.duolingo.com/profile/HaiLa142308

Kỳ ta, khó hiểu chỗ "on average". Mình dùng per ko được. Xin chỉ giáo.


https://www.duolingo.com/profile/lunalovego858064

sao ko đc để on average cuối câu


https://www.duolingo.com/profile/TiYuMuaSm

Nhiều câu hỏi thế này mà ko thấy ad nào vào giải đáp nhỉ :v


https://www.duolingo.com/profile/maiyu4495

sao lại on average ????


https://www.duolingo.com/profile/TranVKfreefire

Quá đáng lắm luôn á


https://www.duolingo.com/profile/duong762907

Ko hiểu sao lại có on


https://www.duolingo.com/profile/TrungHiuVo

Sao có mấy dấu phẩy ở giữa câu nhỉ. Nếu như nói tiếng việt thì đâu cần ??


https://www.duolingo.com/profile/Tuyn977521

Tai sao lai co dau o giua cau vay ta


https://www.duolingo.com/profile/NguynTrnGi701708

on average, mình mới thấy lần đầu.


https://www.duolingo.com/profile/nguynvnt86

Tại sao lại có on vậy mọi người


https://www.duolingo.com/profile/ninhbff

Không hiểu tí gì


https://www.duolingo.com/profile/gaTrongMatSat

he reads avegare three books per a week mình viết như thế này được không ad


https://www.duolingo.com/profile/Bach_Tam

viết one week không đúng à ?


https://www.duolingo.com/profile/nguynvnt86

Tại sao lại có on vậy mọi người

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.