Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy đọc trung bình ba quyển sách một tuần."

Dịch:He reads, on average, three books a week.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sputin68

"On average" có thể đặt đầu câu nữa chứ!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kythuatDat

Nhu shit ay...eo dung gi cs

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gjolangthang

tại ngu thôi :v

3 năm trước

https://www.duolingo.com/maiyu4495

sao lại on average ????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lunalovego858064

sao ko đc để on average cuối câu

3 tháng trước