"Ihadwalkedtoyourhouseeveryday."

Dịch:Tôi đã đi bộ đến nhà bạn mỗi ngày.

4 năm trước

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/caotre

mình thấy các ví dụ về QKTH trong chương này không rõ ràng lắm, Ví dụ như câu này thì người học sẽ rõ hơn về cách dùng thì QKHT: I had already finished homework before my monther came home (tôi đã làm xong bài tập trước khi mẹ tôi về nhà - hành động làm bài tập diễn ra trước khi hành động mẹ về, trước quá khứ là QKHT...)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duolightpham

hành động lặp đi lặp lại sao lại sử dụng Past perfect nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/XoVanNguyen

ví dụ không đúng, để tránh trường hợp hiểu nhầm ngữ pháp, admin vui lòng cho các ví dụ có nội dung đúng với ngữ pháp cần truyền đạt.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/imagenius7

vì hành động này diễn ra trong một khoảng thời gian của quá khứ và giờ nó đã kết thúc rồi.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTraMy

sao câu này mình k nghe thấy từ your nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynhMocNhi

Mình cũng k hề nghe thấy từ your :D

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Kehlst

ờ, mình cũng chẳng nghe được từ your. May mà mới làm câu trước =))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhhaidv020208

làm đi làm lại mà vẫn sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/OanhPham528523

Tôi đã đi bộ đến nhà bạn mỗi ngày

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/kiaha1230

QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (THE PAST PERFECT) Ngữ pháp | 0 PHẦN 3: QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (THE PAST PERFECT)

Cấu trúc: (+) S + had + Past Participial +….

(-) S + had + not + Past Participial +….

(?) Had + S + Past Participial +..?

Cách dùng: Diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Ex: The police came when the robber had gone away.

(Cảnh sát đến khi tên trộm đã chạy trốn mất)

Dùng để mô tả hành động trước một thời gian xác định trong quá khứ. Ex: I had finished my homework before 10 o’clock last night.

(Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà của mình trước 10 giờ tối hôm qua)

Được sử dụng trong câu điều kiện loại III: Ex: If he had come to see me yesterday, I would have taken him to the movies.

(Nếu hôm qua nó đến thăm tôi thì tôi đã đưa nó đi xem phim rồi.) ......VẬY CHO MÌNH HỎI TRONG CÂU NÀY THÌ CÁCH DÙNG LÀ CÁCH NÀO VẬY (1 ,2 HAY 3)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/daccuon

Câu này cần phải thêm:before I went to Saigon.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynThNht784080

to nối your khó nghe quá, mà dịch tiếng việt thì như nhau thôi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vinh193149

Ghét quá Hàng ngay và mỗi ngày có gì khác nhau

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hungnv84

Ko đủ dữ kiện để bảo câu này là quá khứ hoàn thành

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

i walk to your house everyday - i had walk to your house every day toi di bo toi nha ban moi ngay - toi a di bo toi nha ban moi ngay

3 năm trước

https://www.duolingo.com/setophuong

không có chữ your

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Minh_Han

Có thể dịch là" Tôi đã đi bộ tới nhà bạn từng ngày" được chứ nhỉ?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.