"I had walked to your house every day."

Dịch:Tôi đã đi bộ đến nhà bạn mỗi ngày.

September 15, 2014

22 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/caotre

mình thấy các ví dụ về QKTH trong chương này không rõ ràng lắm, Ví dụ như câu này thì người học sẽ rõ hơn về cách dùng thì QKHT: I had already finished homework before my monther came home (tôi đã làm xong bài tập trước khi mẹ tôi về nhà - hành động làm bài tập diễn ra trước khi hành động mẹ về, trước quá khứ là QKHT...)


https://www.duolingo.com/profile/duolightpham

hành động lặp đi lặp lại sao lại sử dụng Past perfect nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/XoVanNguyen

ví dụ không đúng, để tránh trường hợp hiểu nhầm ngữ pháp, admin vui lòng cho các ví dụ có nội dung đúng với ngữ pháp cần truyền đạt.


https://www.duolingo.com/profile/BongHoang1

Câu này dùng present simple tense mới đúng


https://www.duolingo.com/profile/DuongTraMy

sao câu này mình k nghe thấy từ your nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/HuynhMocNhi

Mình cũng k hề nghe thấy từ your :D


https://www.duolingo.com/profile/LangKhach3

Họ đọc nối TO YOUR thành TOUR đó bạn ạ


https://www.duolingo.com/profile/kiaha1230

QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (THE PAST PERFECT) Ngữ pháp | 0 PHẦN 3: QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (THE PAST PERFECT)

Cấu trúc: (+) S + had + Past Participial +….

(-) S + had + not + Past Participial +….

(?) Had + S + Past Participial +..?

Cách dùng: Diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Ex: The police came when the robber had gone away.

(Cảnh sát đến khi tên trộm đã chạy trốn mất)

Dùng để mô tả hành động trước một thời gian xác định trong quá khứ. Ex: I had finished my homework before 10 o’clock last night.

(Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà của mình trước 10 giờ tối hôm qua)

Được sử dụng trong câu điều kiện loại III: Ex: If he had come to see me yesterday, I would have taken him to the movies.

(Nếu hôm qua nó đến thăm tôi thì tôi đã đưa nó đi xem phim rồi.) ......VẬY CHO MÌNH HỎI TRONG CÂU NÀY THÌ CÁCH DÙNG LÀ CÁCH NÀO VẬY (1 ,2 HAY 3)


https://www.duolingo.com/profile/daccuon

Câu này cần phải thêm:before I went to Saigon.


https://www.duolingo.com/profile/minhhaidv020208

làm đi làm lại mà vẫn sai


https://www.duolingo.com/profile/Hungnv84

Ko đủ dữ kiện để bảo câu này là quá khứ hoàn thành


https://www.duolingo.com/profile/NguynThNht784080

to nối your khó nghe quá, mà dịch tiếng việt thì như nhau thôi


https://www.duolingo.com/profile/vinh193149

Ghét quá Hàng ngay và mỗi ngày có gì khác nhau


https://www.duolingo.com/profile/Hieulam1703

Khi đọc không thấy chữ your đâu hết. Could someone explain it to me ?


https://www.duolingo.com/profile/BinhHo12

Câu này sai sai sao ấy


https://www.duolingo.com/profile/OanhPham528523

Tôi đã đi bộ đến nhà bạn mỗi ngày


https://www.duolingo.com/profile/LeVnMinh

ngữ cảnh này không phải là quá khứ hoàn thành.Việc đi bộ không xảy ra trước một cái gì cả.


https://www.duolingo.com/profile/hnvitn

câu này dùng "used to" thì hợp lí hơn


https://www.duolingo.com/profile/nguyenhunglen

I walk to your house every day


https://www.duolingo.com/profile/yennhi_bk

Cách dùng rối quá


https://www.duolingo.com/profile/ThuPham501366

Tôi đã đi bộ nhà bạn mỗi ngày ko được à

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.