Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We do not want to stay home tonight."

Dịch:Chúng tôi không muốn ở nhà tối nay.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mai_hang

Chúng tôi không muốn ở lại nhà tối nay.???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/free-as-birds

tôi cũng giống bạn. mà vẫn chưa cập nhật. buồn ad này ghê

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BaHunh

Giống

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/anhptn

Mình cũng dịch thế này, hệ thống vẫn báo sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dangvanha

chung toi khong muon o nha "dem" nay ---- khong sai?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/anhptn

chúng tôi không muốn ở lại nhà tối nay có gì sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongPhanT

Chung toi khong muon nghi o nha toi nay ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhathuy2005

Chúng tôi không muốn ở lại nhà đêm nay sao không được vậy ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhT762338

Chúng tôi không muốn ở nhà vào tối hôm nay

1 năm trước