Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy uống."

Dịch:She drinks.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/namcon

She là ngôi thứ 3 ak

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LethiThuyn

He/she/it

3 năm trước