Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I like his novel."

Dịch:Tôi thích tiểu thuyết của anh ấy.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MNgcChung

tôi thích tiểu thuyết của ông ấy cũng đc zậy = =

3 năm trước

https://www.duolingo.com/free-as-birds

có lúc không "cuốn" mất trái tim, có lúc có "cuốn" cũng mất tim. làm tôi chán nản

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Đã thêm vào, tiếp tục góp ý nhé bạn :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/maingoclin4

Chào trang nhé

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhatVo9

Bây giờ làm lại đi, tôi lở động tay mà thôi .

1 năm trước

https://www.duolingo.com/maingoclin4

Chào bạn

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/tonga104

Tôi sai

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/maingoclin4

Chào bạn tonga 104 nhé

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/maingoclin4

Ahihi góp ý đông người quá ta

2 tháng trước