"Anh ấy chạy không có giầy."

Dịch:He runs without shoes.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thanh-Nam

Shoes luôn luôn là số nhiều, vì vậy dùng shoe là sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhithi

MÌNH ĐỒNG Ý, GIÀY KO AI ĐI 1 CHIẾC CẢ, NÊN PHẢI DÙNG SỐ NHIỀU

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trongkhanhle

nếu đi một chiếc thì chân này thì sạch còn chân kia thì...eo ơi đầy vi rút

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhhotboy

lần này là không cần từ "the" nhỉ

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.