1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tôi đọc một tờ thực đơn."

"Tôi đọc một tờ thực đơn."

Dịch:I read a menu.

September 15, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/KhanhHnHoa

Tai sao la a ma khong phai an

September 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/rainstory

Chúng ta dùng "a" trước các danh từ bắt đầu bằng phụ âm và dùng "an" cho các danh từ bắt đầu bằng nguyên âm. (Lưu ý: căn cứ theo cách đọc chứ không phải theo cách viết).

September 15, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.