"Tôi đọc một tờ thực đơn."

Dịch:I read a menu.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KhanhHnHoa

Tai sao la a ma khong phai an

4 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Chúng ta dùng "a" trước các danh từ bắt đầu bằng phụ âm và dùng "an" cho các danh từ bắt đầu bằng nguyên âm. (Lưu ý: căn cứ theo cách đọc chứ không phải theo cách viết).

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.