Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Is the problem serious?"

Dịch:Vấn đề có nghiêm trọng không?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuachGiaHa

"vấn đề ko quan trọng " :v~

1 năm trước