"Is the problem serious?"

Dịch:Vấn đề có nghiêm trọng không?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuachGiaHa

"vấn đề ko quan trọng " :v~

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.