"Is the problem serious?"

Dịch:Vấn đề có nghiêm trọng không?

September 15, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/QuachGiaHa

"vấn đề ko quan trọng " :v~

July 19, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.