"Mỗi con người là một nghệ sĩ."

Dịch:Every human is an artist.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nguyenbangvait

Each people is an artist.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

People là số nhiều rồi bạn, nó không đi được với every hay each đâu, phải là Every human/person

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thaoanpn2002

each one cũng được mà dúng không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenbangvait

Uk nhỉ, mình quên mất. Thanks Mod Trang ^_^

4 năm trước

https://www.duolingo.com/toandkt

"Each person" có được ko nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Ok

4 năm trước

https://www.duolingo.com/kan.vn1994
kan.vn1994
 • 15
 • 12
 • 10
 • 6
 • 6
 • 4
 • 15

"Every human" mình nghĩ là "mọi người"chứ. Làm sao dịch là "Mỗi người" được. Mà đáp án kia cũng sai. Mong Mod sửa lại sớm.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ynvy287142
7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.