"I have never called him."

Dịch:Tôi chưa bao giờ gọi cho anh ấy.

September 16, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hocnguyen5

"chưa bao giờ gọi điện" cũng sai ak?

December 26, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ThoPhm171207

Mình nghĩ ad nên bổ sung cách dùng vào mỗi chủ đề về các thì để mn hiểu rõ hơn. Thân ái

November 17, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.