1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The shoe is in my collection…

"The shoe is in my collection."

Dịch:Cái giầy thì ở trong bộ sưu tầm của tôi.

September 16, 2014

19 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/minhanh52

Trong tieng Viet khong bao gio viet `cai giay '


https://www.duolingo.com/profile/thanhhang0310

Mk viết đúng tại sao lại sai


https://www.duolingo.com/profile/PhongQuocDinh

Nhieu cau su dung ngon ngu Viet het suc te.


https://www.duolingo.com/profile/hieule81502

Cộng tác viên chắc không ít, vậy mà không ai phát hiện ra .


https://www.duolingo.com/profile/duongthiHo15

Tiếng Việt không nói cái giày, chỉ giày hoặc chiếc giày


https://www.duolingo.com/profile/Spiderwater

thằng ngu nào dịch cái giầy không biết


https://www.duolingo.com/profile/StevenVo1

"Giày", không phải "giầy"


https://www.duolingo.com/profile/mrnew8998

"cái giầy" is not correct "chiếc giầy" or "đôi giày is correct


https://www.duolingo.com/profile/PhongQuocDinh

There have been many interpretations, translations is really a disaster.


https://www.duolingo.com/profile/james529475

Đôi giầy thì sẽ đúng hơn cái giầy


https://www.duolingo.com/profile/nghialv1601

Giày thì ở trong bộ sưu tập của tôi. Nên đúng.


https://www.duolingo.com/profile/VuNguyenHo2

Trong tiếng Việt thì không có "cái giày", nếu nói chung mà không xác định giày nào thì chỉ nói "giày". Ví dụ "Trong bộ sưu tập của anh có giày không vậy?"


https://www.duolingo.com/profile/cNguynNguy1

Tại sao tôi lại để cái giầy trong bộ sưu tầm


https://www.duolingo.com/profile/minhanh52

Xem lai phan dich cua cau nay. Trong tieng Viet khong ai viet `cai giay' .de nghi xem lai.


https://www.duolingo.com/profile/huynhngocb7

Giỏi tiếng Anh nghèo tiếng mẹ ,giày (không giầy) chiếc ,đôi hoặc giày (không đực, cái )


https://www.duolingo.com/profile/huynhngocb7

Giày ở trong bộ sưu tầm của tôi= sai??


https://www.duolingo.com/profile/yeulachet1066

Có vẻ như các sếp không thích tiếp thu ý kiến. Bao lâu rồi mà vẫn nhất định không sửa?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.