1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He has felt something."

"He has felt something."

Dịch:Anh ấy đã cảm thấy điều gì đó.

September 16, 2014

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Dinhty1977

Nghe được từ felt chết liền


https://www.duolingo.com/profile/nguynquang268955

Chính xác,từ đó giáo viên phát âm giống sooc. Không nghe được


https://www.duolingo.com/profile/A.Tuan

anh ấy đã cảm thấy thứ gì đó


https://www.duolingo.com/profile/songgiang

Anh ấy đã cảm thấy việc gì đó


https://www.duolingo.com/profile/Love-Is-A-Joke

"something" nghĩa là thứ gì đó, cái gì đó, điều gì đó... mà bạn!!!!!!!^^


https://www.duolingo.com/profile/lunphat321

anh ấy cảm thấy vài thứ được không?


https://www.duolingo.com/profile/kiraminami

minh nghe hoai khong ra tu felt. nhieu luc nghe phat am xong doc tu lon ruot


https://www.duolingo.com/profile/OanhCTV

Nghe tu though ro rang


https://www.duolingo.com/profile/mp4m10

Shok luôn ?!!


https://www.duolingo.com/profile/hTdN1

Ai chỉ dùm lúc nào dùng felt lúc nào dùng feel cái


https://www.duolingo.com/profile/leJMoj

Cach phat am chu " felt " that la ky cuc !

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.