"Hehasfeltsomething."

Dịch:Anh ấy đã cảm thấy điều gì đó.

4 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dinhty1977

Nghe được từ felt chết liền

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynquang268955

Chính xác,từ đó giáo viên phát âm giống sooc. Không nghe được

2 năm trước

https://www.duolingo.com/A.Tuan

anh ấy đã cảm thấy thứ gì đó

4 năm trước

https://www.duolingo.com/songgiang

Anh ấy đã cảm thấy việc gì đó

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

"something" nghĩa là thứ gì đó, cái gì đó, điều gì đó... mà bạn!!!!!!!^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lunphat321

anh ấy cảm thấy vài thứ được không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kiraminami

minh nghe hoai khong ra tu felt. nhieu luc nghe phat am xong doc tu lon ruot

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhTuan6598

đúng thía

3 năm trước

https://www.duolingo.com/OanhCTV

Nghe tu though ro rang

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mp4m10

Shok luôn ?!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hTdN1
hTdN1
  • 25
  • 34

Ai chỉ dùm lúc nào dùng felt lúc nào dùng feel cái

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

She has felt something, she has felt something, she has felt something, she has felt something, she has felt something, she has felt something, she has felt something

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.