1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Only two more days"

"Only two more days"

Dịch:Chỉ hai ngày nữa

September 16, 2014

20 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NguyenAnh6

Chỉ còn hai ngày nữa


https://www.duolingo.com/profile/thuyhohai

Đúng rồi đó.


https://www.duolingo.com/profile/nghia99

Duolingo nên cập nhật thêm nhiều đáp án nữa !


https://www.duolingo.com/profile/thuyhohai

Đúng rồi đó.


https://www.duolingo.com/profile/VietPride99

chỉ thêm 2 ngày nữa thôi


https://www.duolingo.com/profile/Funny_ghost

vậy chữ more bỏ đâu ?? chỉ hơn hai ngày nữa. mới đúng chứ?


https://www.duolingo.com/profile/nguyenledu6

chỉ thêm hai ngày nữa


https://www.duolingo.com/profile/LyDim2

Đáp án là "chỉ 2 ngày nữa" Thế từ more trong trường hợp này đóng nghĩa gì ạ?


https://www.duolingo.com/profile/PineappleVN

"Chỉ hai ngày hơn" báo sai?


https://www.duolingo.com/profile/QunNguynDa

only two more days. Chỉ hai ngày nữa


https://www.duolingo.com/profile/thuyhohai

Có thật không nhỉ ?


https://www.duolingo.com/profile/thuyhohai

Sút Duolingo luôn à .


https://www.duolingo.com/profile/NguynVnTun978760

" Chỉ hai này nữa " không hay bằng " Chỉ còn hai ngày nữa " thưa Ad


https://www.duolingo.com/profile/LongNguyn635518

Tại sao phải thêm more vào vậy mn?


https://www.duolingo.com/profile/Lacda2

Nếu không có more thì có nghĩa là: 'chỉ 2 ngày' # với 'chỉ 2 ngày nữa'.. mìh nghỉ vậy.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.