"Only two more days"

Dịch:Chỉ hai ngày nữa

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenAnh6

Chỉ còn hai ngày nữa

4 năm trước

https://www.duolingo.com/BeoBeo92

Không hiểu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VietPride99

chỉ thêm 2 ngày nữa thôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenledu6

chỉ thêm hai ngày nữa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QunNguynDa
QunNguynDa
  • 25
  • 20
  • 2
  • 527

only two more days. Chỉ hai ngày nữa

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nghia99

Duolingo nên cập nhật thêm nhiều đáp án nữa !

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hng254625

Hai ngày mà

1 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.