Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They announce the next stage."

Dịch:Họ thông báo về giai đoạn tiếp theo.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HongLanPhi

" stage" khi nào dùng cho "sân khấu" bạn?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ashlynnnguyen

em nghĩ là lúc nó đứng ở vị trí noun

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ilovemyfamily45

khi nó chỉ một ví trí nào đó

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lenguyendan

họ công bố giai đoạn tiếp theo mà cũng sai @@

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tonhathong

Họ loan báo giai đoạn tiếp theo

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dandysilly

Mjnh nghi khi nao o trc stage co the thi no la san khau

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Son.Leduy

Thông báo chặng tiếp theo (du lịch); màn tiếp theo (sân khấu)

2 năm trước