Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/botbien

V+ to

Mình vẫn khó hiểu (V nguyên mẫu + To) những động từ nào trong trường hợp nào thì + To, trường hợp nào thì để nguyên ??? Có bạn bạn nào biết ko xin giúp đỡ ạ ????

0
3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SanoWings

muốn đặt đúng dạng của động từ trước hết phải xét tới form của câu. Một câu đơn có một động từ duy nhất thì động từ này chia theo ngôi chủ ngữ và thì. (cái này đơn giản). i learnt. Một câu đơn có một trợ động từ/ động từ khuyết (v1) và một động từ chính (v2) thì v1 chia theo ngôi của chủ ngữ và thì của câu. v2 giữ dạng nguyên thể. i can dance. một câu đơn có 2 động từ chính thì dùng dạng v1 to v2. i want to go. Ngoại trừ: stop, forget, start, remember...http://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar/verbs/verbs-followed-ing-clauses thì sẽ có form là v v-ing. she starts singing.

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/botbien

Cám ơn bạn nhiều mình sẽ mò mò tiếp !

0
Trả lời3 năm trước