"Anh ấy nấu cá."

Dịch:He cooks fish.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VHoiAnh2

Dễ quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/YsacThao

Khi cook the fish thì thế nào? có khác nhau không

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuyVnPhng

Dịch là nấu con cá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ducthuan5

có, khi có he/she phải chia động từ (thêm s)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngA129148

Cc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/truongnguy280657

He cooks fish với he cooks fish khác nhau à ?

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/MaiThuy180491

Tại sao thêm "s" vào từ cook

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.