1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tôi muốn nói chuyện với một …

"Tôi muốn nói chuyện với một luật sư."

Dịch:I want to talk to a lawyer.

September 16, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/A.Tuan

"i want to talk with a lawyer" dc ko?


https://www.duolingo.com/profile/rainstory

Hoàn toàn được nhé bạn! Ở đây có một phần thảo luận tương tự về cách dùng của speak, talk... Bạn tham khảo thêm nhé :) https://www.duolingo.com/comment/3431890


https://www.duolingo.com/profile/doanbinh197

Khi nào dùng talk, talking, speak, speaking

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.