"How to produce?"

Dịch:Làm thế nào để sản xuất?

September 16, 2014

20 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/A.Tuan

làm sao để sản xuất

September 16, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hungbui1234

OK

December 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/trinhthanhtung

Duolingo này cùi bắp quá

August 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/legiahao1967

Làm ra không phải là sản xuất sao ? Sao kỳ dzậy cà

May 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/MinhNht169467

Làm sao để sản xuất ra? incorrect!??

July 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/muanui

chế tạo thế nào?

September 12, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thienduong10

Làm ra như thế nào

October 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/TuanLA1702

Cách sản xuất như thế nào? Sai, pó tay...

November 21, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hongyanggreat

How to produce Lam the nao de san xuat

December 3, 2015

https://www.duolingo.com/profile/dovanhung26262

cách sản xuất thế nào mà sai à.

March 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/emma1crystal

Tại sao đáp án có thể thiếu tổng quát và cứng nhắc như vậy nhỉ ?

August 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/quang666

nghe khó quá như product vậy

September 13, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Lovely...Smile..

cùi duolingo

March 11, 2017

https://www.duolingo.com/profile/EmikoLily

Lam sao để yêu ???????

April 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/alexleevn

làm như thế nào để sản xuất :)

June 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/bibeo7

Lam nhu the nao de san xuat ? Van sai what ter fac

January 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/dng162880

cục zacj gì

March 4, 2018

https://www.duolingo.com/profile/MaiQuynhAnh5

Duolingo là một cục shit cục shit cục shit cục shit cục shit

August 11, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.