1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Every morning she helps her …

"Every morning she helps her mother to prepare breakfast."

Dịch:Mỗi sáng cô ấy giúp mẹ cô ấy chuẩn bị bữa sáng.

September 16, 2014

7 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/A.Tuan

mỗi sáng cô ấy giúp đỡ mẹ mình để chuẩn bị bữa sáng

September 16, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Minhnguyen84

"Bữa điểm tâm" và "Điểm tâm" có gì khác?. Mình dịch: "Mỗi buổi sáng cô ấy giúp mẹ mình chuẩn bị bữa điểm tâm" Tại sao bị sai? :(

February 27, 2015

https://www.duolingo.com/profile/lananhle0711

"Phụ" cũng giống giúp vậy >"<

December 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Hoanglamchau

every day: hàng ngày tại sao every morning lại không dịch được là hàng sáng

April 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/TuanNguyen385123

Mỗi buổi sáng cô ấy giúp mẹ cô ấy chuẩn bị bữa điểm tâm . không biết bị sai chỗ nào ???

November 17, 2018

https://www.duolingo.com/profile/kaguya00

grrrr sai mỗi chữ bữa thôi mà :(((((((((((((

May 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/duylinh1987

mỗi sáng cô ấy giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng

August 15, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.