Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Every morning she helps her mother to prepare breakfast."

Dịch:Mỗi sáng cô ấy giúp mẹ cô ấy chuẩn bị bữa sáng.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/A.Tuan

mỗi sáng cô ấy giúp đỡ mẹ mình để chuẩn bị bữa sáng

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhnguyen84

"Bữa điểm tâm" và "Điểm tâm" có gì khác?. Mình dịch: "Mỗi buổi sáng cô ấy giúp mẹ mình chuẩn bị bữa điểm tâm" Tại sao bị sai? :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lananhle0711

"Phụ" cũng giống giúp vậy >"<

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hoanglamchau

every day: hàng ngày tại sao every morning lại không dịch được là hàng sáng

1 năm trước