"Tôi muốn một người phụ nữ."

Dịch:I want a woman.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/leminh3

Tại sao : "I want to a woman" lại sai ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Câu của bạn không đúng nhé! Chắc bạn nhầm lẫn với cấu trúc "want + to + động từ nguyên dạng" rồi xD. Khi đó câu của bạn sẽ là "I want to be a woman"-"Tôi muốn trở thành một phụ nữ"-Nghĩa hoàn toàn khác câu gốc nhé ;)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/idmangidma

Câu này hay ghê, dùng cho fa là hợp lý, :)

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.