1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He believes everything that …

"He believes everything that I say."

Dịch:Anh ta tin mọi thứ tôi nói.

September 16, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

He is so stupid.

August 13, 2015

https://www.duolingo.com/profile/free-as-birds

anh ấy tin tất cả điều tôi nói không cần thêm "mà" cho gọn

September 16, 2014

https://www.duolingo.com/profile/phandinhhuy30100

Anh ta tin mọi thứ tôi nói.

February 19, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Jennitalukdar

if just uses " he believe everything i say" is it correct?

September 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Nguyenvothao

Xin hỏi trong trường hợp này bỏ "that" có được không ạ?

May 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/mrvananh.ac

Bỏ "that" đi có vẻ hợp hơn. Mình dịch: "Anh ấy tin mọi thứ đó tôi nói" >> Không đúng

July 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NBJan0912

Vài trường hợp "that" có nghĩa khác chứ không nhất thiết là "đó"

March 6, 2019

https://www.duolingo.com/profile/sanyoloto

o day "that" co nghia gi, sao 'that' nhieu nghia qua

July 30, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.