1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The students find the sum of…

"The students find the sum of the numbers."

Dịch:Những học sinh tìm ra tổng của những chữ số.

September 16, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/LeQuocQuan

những học sinh tìm thấy tổng của những con số . Find là "tìm thấy" mà sao mình viết thừa chữ " Thấy " lại sai?


https://www.duolingo.com/profile/Skeletons766577

Nếu mình dùng search thì có đc ko mấy men


https://www.duolingo.com/profile/luongthienaz

"những người học sinh tìm tổng của các con số" nên được chấp nhận

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.