"The students find the sum of the numbers."

Dịch:Những học sinh tìm ra tổng của những chữ số.

September 16, 2014

12 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/luongthienaz

"những người học sinh tìm tổng của các con số" nên được chấp nhận


https://www.duolingo.com/profile/aivan92

Vậy muốn nói kiểu "đang tìm" chứ không phải "tìm ra rồi" thì nói thế nào?


https://www.duolingo.com/profile/LeQuocQuan

những học sinh tìm thấy tổng của những con số . Find là "tìm thấy" mà sao mình viết thừa chữ " Thấy " lại sai?


https://www.duolingo.com/profile/Methesusguy2010

Nếu mình dùng search thì có đc ko mấy men


https://www.duolingo.com/profile/LinhTaTuan

Đọc méo quá


https://www.duolingo.com/profile/Lee524698

Tại sao the numbers lại dịch là những chử số?


https://www.duolingo.com/profile/lhoivng

Tổng của các số cũng nên được chấp nhận chứ nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/Maianhchien83

Mod ❤❤❤ dốt máy móc


https://www.duolingo.com/profile/PhcHng27122011

Tại thằng em của tôi ngichj nên tôi mới sai grừ

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.