"Chúngtabasựchọnlựa."

Dịch:We have three options.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HoangDucati

We have three choices ????

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ngk68695

We have three options??

1 năm trước

https://www.duolingo.com/star809668

quên thêm s

1 năm trước

https://www.duolingo.com/star809668

hu hu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyLCh

Tội hè, nhưng mình thấy có ai trừ bạn, nên mình đã cộng thêm cho bạn

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.