"He gave us the signal to begin."

Dịch:Anh ta đã đưa tín hiệu cho chúng tôi bắt đầu .

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThanhNhan492511

"Anh ấy đã đưa cho chúng tôi dấu hiệu (để) bắt đầu." sao lại bị chấm sai nhẻ?!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thang6

Đã đưa hay " Đã cho" ạ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/wintermes

Dấu hiệu với tín hiệu cũng là signal mà sao lại sai hic hic

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LTinChu
LTinChu
  • 25
  • 17
  • 8

Hinh nhu la:symbolp

6 tiếng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.