Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi tin những gì họ đã nói."

Dịch:I believe what they said.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/G-Akela
G-Akela
  • 25
  • 143

De bài có số nhieunhung gi, sau dap an khong có

1 năm trước

https://www.duolingo.com/A.Tuan

"i believe what they told" ko đúng?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/sputin68

Trust và believe trong trường hợp này dùng như nhau.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/P.T.B

i trust what they said. sao lại không đc

2 tháng trước