Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This country is rich in oil."

Dịch:Quốc gia này giàu về dầu hỏa.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Meddlerphan

Mình nghĩ trường hợp này là dầu mỏ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/evilblessing

quốc gia này giàu ở dầu" s lại sai nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NghiaDoTro

Đề nghị admin thêm kết quả "đất nước này nhiều dầu" thì chuẩn tiếng việt hơn. Nói về đất nước người ta chỉ nói giàu tài nguyên hay giàu khoáng sản chứ nói giàu dầu, giàu gỗ, giàu cát thì nghe không thuận lắm.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/haducanh3

cau dich deu vai~

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongHo3

Không hiểu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Quốc gia này nhiều dầu lửa

3 tháng trước