1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "This country is rich in oil."

"This country is rich in oil."

Dịch:Quốc gia này giàu về dầu hỏa.

September 17, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Meddlerphan

Mình nghĩ trường hợp này là dầu mỏ


https://www.duolingo.com/profile/evilblessing

quốc gia này giàu ở dầu" s lại sai nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/NghiaDoTro

Đề nghị admin thêm kết quả "đất nước này nhiều dầu" thì chuẩn tiếng việt hơn. Nói về đất nước người ta chỉ nói giàu tài nguyên hay giàu khoáng sản chứ nói giàu dầu, giàu gỗ, giàu cát thì nghe không thuận lắm.


https://www.duolingo.com/profile/haducanh3

cau dich deu vai~


https://www.duolingo.com/profile/phuonglh27

Quốc gia này nhiều dầu lửa


https://www.duolingo.com/profile/PhuTran986123

Oil = dầu hỏa ...!!!!

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.