"Did you use my paint?"

Dịch:Bạn đã dùng sơn của tôi à?

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuhabui

"bạn đã dùng sơn của tôi phải không " cũng được mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/christian.ngo

"Có phải bạn đã dùng sơn của tôi" cũng được luôn

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.