Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Did you use my paint?"

Dịch:Bạn đã dùng sơn của tôi à?

3 năm trước

0 Nhận xét