Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Did you use my paint?"

Dịch:Bạn đã dùng sơn của tôi à?

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuhabui

"bạn đã dùng sơn của tôi phải không " cũng được mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/christian.ngo

"Có phải bạn đã dùng sơn của tôi" cũng được luôn

3 năm trước