"Họđangchỗlàm."

Dịch:They are at work.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuong.ngu6

They are at work place cũng được chứ Sao lại bị chấm sai nhỉ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

They are at the/their workplace nha bạn (mạo từ the ở đây là bắt buộc)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/xaeeQRRb

Theo gơi ý của câu dich tiếng Anh thì có nghĩa là Họ Đang Làm Việc. Còn câu nói tiếng Viêt, " Họ đang ở chỗ làm" thì người ta chỉ biết được nơi họ đang ở mà thôi. Họ có làm việc hay không thì không được đề cập đến. Đề nghị xem xét lại cho đúng tinh thần của câu tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.