"Họ đang ở chỗ làm."

Dịch:They are at work.

4 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuong.ngu6

They are at work place cũng được chứ Sao lại bị chấm sai nhỉ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

They are at the/their workplace nha bạn (mạo từ the ở đây là bắt buộc)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/DHQ20

Thanks

1 ngày trước

https://www.duolingo.com/Nhungrinh

Vậy sao mình dịch là "they are at the work" lại sai nhỉ? :3

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Work mà không có the mang nghĩa là nơi làm việc chứ không phải là công việc. Ví dụ: I go to work ( Tôi đi đến chỗ làm), I leave work (Tôi rời chỗ làm)...

4 năm trước

https://www.duolingo.com/sweetvampire2784

Thanks

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhTuLe1
3 năm trước

https://www.duolingo.com/xaeeQRRb

Theo gơi ý của câu dich tiếng Anh thì có nghĩa là Họ Đang Làm Việc. Còn câu nói tiếng Viêt, " Họ đang ở chỗ làm" thì người ta chỉ biết được nơi họ đang ở mà thôi. Họ có làm việc hay không thì không được đề cập đến. Đề nghị xem xét lại cho đúng tinh thần của câu tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/hovannam

They are staying at work Sao ko được

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SunnyNguye4

They are staying at work. Ok?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/leanh201296

They are in work cũng được chứ nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kiumi4

Tại sao thêm chữ now vào lại sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuocLoc4

They are in office sao k dc ad

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.