1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Nó không phải là nước trong."

"Nó không phải là nước trong."

Dịch:It is not clear water.

September 17, 2014

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/dinhty2810

Nước trong hay nước tinh khiết, clear water or pure water


https://www.duolingo.com/profile/nk_1612

nước sạch đi, nước trong chuối thế nào ấy


https://www.duolingo.com/profile/leanhthu.neu

Sao k phai pure water


https://www.duolingo.com/profile/phamngocan3

pure cũng là trong zậy


https://www.duolingo.com/profile/myan.nguyen

Pure hay clear cũng vậy thôi mà ta


https://www.duolingo.com/profile/LeQuocQuan

it is not the clear water . Thêm mạo từ sao lại sai?


https://www.duolingo.com/profile/HongMinhTh

Thêm the sao ko dc ad ơi


https://www.duolingo.com/profile/hieule81502

Theo mình thì /pure/ được hiểu là /tinh khiết/


https://www.duolingo.com/profile/LoveistheGame

Pure dùng cho ng thôi. Chỉ nên chọn clear hay clean??


https://www.duolingo.com/profile/AntonioLam922035

It nó đọc là " ai ti" . Hay nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/ngocanh801773v

pure water why cleaner water???

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.