Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I had walked with you."

Dịch:Tôi đã đi bộ với bạn.

3 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 12

Tôi đã bước cùng bạn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/quochuy2008

Chắc là không cần chữ " had " đâu. Thành " I walked with you " nhỉ ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynBPhc4

Ngu gì mà không cần chữ had bị craygi à

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/GohanV

đây là quá khứ hoàn thành mà bạn có phải quá khứ đơn đâu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuoc179475

tại sao dùng had mà không dùng have

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MinHa419019

Vì đây là QUÁ KHỨ hoàn thành mà bn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trianh

Đúng đấy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynBPhc4

Vì mày ngu quá không biết học tiếng anh

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 907

tôi đã từng đi bộ với bạn. sao không được nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/alan736482

Về phát âm mình hơi thắc mắc ở chỗ " walked", âm đuôi của từ này hoàn toàn biến mất trong câu này thì phải

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/nhostttt

Sao đáp án phải là: Tôi đã đi bộ với bạn. Tôi đã đi với bạn. Tôi dịch: Tôi đã đi bộ với bạn => lại không được chấm điểm.

8 tháng trước