1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I had walked with you."

"I had walked with you."

Dịch:Tôi đã đi bộ với bạn.

September 17, 2014

19 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/BuskillNho

Thì quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác và cả hai hành động này đều đã xảy ra trong quá khứ. Hành động nào xảy ra trước thì dùng thì quá khứ hoàn thành. Hành động xảy ra sau thì dùng thì quá khứ đơn.

ở đây có nhiều mâu thuẫn v ra ở trên có mỗi hành động tại sao các bn biết nó là qk hoàn thành ?????


https://www.duolingo.com/profile/quochuy2008

Chắc là không cần chữ " had " đâu. Thành " I walked with you " nhỉ ?


https://www.duolingo.com/profile/phuoc179475

tại sao dùng had mà không dùng have


https://www.duolingo.com/profile/MinHa419019

Vì đây là QUÁ KHỨ hoàn thành mà bn


https://www.duolingo.com/profile/trianh

Đúng đấy


https://www.duolingo.com/profile/Lecumen

tôi đã từng đi bộ với bạn. sao không được nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/alan736482

Về phát âm mình hơi thắc mắc ở chỗ " walked", âm đuôi của từ này hoàn toàn biến mất trong câu này thì phải


https://www.duolingo.com/profile/alan736482

Đề nghị ad bổ sung " các bạn" vẫn đúng


https://www.duolingo.com/profile/nhostttt

Sao đáp án phải là: Tôi đã đi bộ với bạn. Tôi đã đi với bạn. Tôi dịch: Tôi đã đi bộ với bạn => lại không được chấm điểm.


https://www.duolingo.com/profile/QNmai

Tôi đã bước cùng bạn.


https://www.duolingo.com/profile/ThanhNguye493298

Đang là quá khứ mà nên mới dùng had đấy chứ


https://www.duolingo.com/profile/tominhhung

Đi dạo nghe hay hơn nhé


https://www.duolingo.com/profile/LuQuangPh

Tôi đã đi dạo với bạn sai nè!


https://www.duolingo.com/profile/Minhner

Câu này khó quá


https://www.duolingo.com/profile/thainguyen997499

' tôi từng đi bộ với bạn' sao sai ? past perfect thì ' từng là đúng chứ


https://www.duolingo.com/profile/Gekkoga546

Had nói như hate vậy trong bài này


https://www.duolingo.com/profile/VngNgcV

Sao nghe có từ "to" bà con.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.