Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi yêu bạn vì bạn xinh đẹp."

Dịch:I love you because you are pretty.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/chipbom.83

... beauty is not forever

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kienphcn710

dùng cause trong câu này có đc ko add

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tonijuzds

For cũng được chứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nghiabl

I love you as you are beautiful không được ak. "As" cũng là bởi vì mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I love you because you are beautiful

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I love you because you are pretty

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ghghhghllz23456

oh,me too,hihi

1 năm trước