"We eat an orange."

Dịch:Chúng tôi ăn một quả cam.

September 17, 2014

4 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/NhtpAu

Khi nào dùng an và dùng a vậy các bác tốt bụng chỉ em với ạ


https://www.duolingo.com/profile/mimi737104

Dùng khi an khi từ đứng sau có chữ cái đầu là " a "hoặc " e " , "u" , "o".


https://www.duolingo.com/profile/LcNguyn488910

Thiếu phải là u e o a i


https://www.duolingo.com/profile/Wendy_1808

ue oai thì dùng an

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.