"No, it is over there."

Dịch:Không, nó ở bên kia.

September 17, 2014

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3

Ad có thể định nghĩa giúp mình phó từ là gì không.

December 11, 2014

https://www.duolingo.com/mark232036

22 country omg!

October 29, 2017

https://www.duolingo.com/Minhpc

Bạn học từ khi nào mà những hơn 100K điểm kinh nghiệm vậy? Ghê thật ta.

May 19, 2018

https://www.duolingo.com/somenuchi

Không, nó ở đó. Sao lại không đúng nhỉ?

December 8, 2014

https://www.duolingo.com/nguong_mo

ủng hộ

August 26, 2015

https://www.duolingo.com/SumiKute

-Mình đúng rồi sao nó bảo ĐÁP ÁN KHÁC... -Kì cục ghê (-.-)zzZ

February 1, 2017

https://www.duolingo.com/haanh2008

nó đang khuyến khích mk đấy

August 10, 2017

https://www.duolingo.com/giap17072004

sao nó ở đó không được,ai cho mình biết với??????????????????????????

September 17, 2014

https://www.duolingo.com/duyenthao1582002

"nó ở phía kia " nghĩa giống nhau mà tại sao lại sai :'(

June 6, 2016

https://www.duolingo.com/TOIANCHAY

thiếu chữ 'không'

December 20, 2016

https://www.duolingo.com/quyennguyen98

over mình tưởng là qua chứ

August 12, 2016

https://www.duolingo.com/ChiTrangAnna

Tại sao lại là "over there" nhỉ các bạn? "It is over there" với "It's in there" có như nhau không nhỉ?

August 20, 2016

https://www.duolingo.com/L6af4

BRN2SF

February 28, 2017

https://www.duolingo.com/huylee4vn

Sao mình gõ là: No it is over there lại báo sai nhỉ? Lẽ nào chỉ vì dấu phẩy?

April 29, 2017

https://www.duolingo.com/Tun875685

Không hiểu luôn cái kiểu Tiếng Anh : over là hết , kết thúc minh cứ nghỉ over there thì là: hết ở đây mà nó lại là trái ngược lại : " ở đó" Ai giải thích dùm mình được không ?

October 28, 2017

https://www.duolingo.com/Tun875685

Có ai biết và giải thich giúp mình tại sao không phải là : it is in there hoặc là it in there ?????/

October 31, 2017

https://www.duolingo.com/6qB3bF8G

no it is there được ko nhỉ

January 12, 2018

https://www.duolingo.com/khoanguyn93038

hi

May 8, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.