"Đã có một miếng bọt biển trong ngôi nhà đó."

Dịch:There was a sponge in that house.

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KHAnguyen4

nếu là đã có thì phải dùng "there were " chứ nhỉ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/free-as-birds

uhm, mình cũng nghĩ thế, mình cũng không hiểu này

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

ta sẽ dùng there was hoặc there were tùy theo danh từ theo sau là số it hay số nhiều .

 • nếu là danh từ số it thì dùng there was . thí dụ : there was a sponge ở đây sponge là số it nên ta dùng there was

 • nếu là danh từ số nhiều thì dùng there were . thí dụ : there were six apples in the basket . ở đây apples là số nhiều nên ta dùng there were

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuThaoNg

Sao mình không thể dùng "There used to be a sponge in that house" vậy mọi người?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

không ai dùng " There used to be " hết .

 • Để diễn đạt là "có" . Ta dùng there is / there are ( có ) cho thì hiện tại hoặc there was / there were ( đã có ) cho thì quá khứ .
 • "Used to be" có nghĩa là "từng là " . thí dụ " He used to be a teacher / anh ấy từng là một giáo viên ( và hiện tại anh ấy không còn là giáo viên nữa )
3 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuThaoNg

oh, cảm ơn bạn nhé lovallothers! :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Edogawa-Conan

đúng mà nó chả cho đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Quyn647126

Thank you

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThngNguyn489996

Sponge là miếng bọt biển

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngnnguyn837738

Sponge sponge sponge sponge sponge sponge sponge

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.