Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They were swimming when the attack took place."

Dịch:Họ đã đang bơi khi cuộc tấn công xảy ra.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuhabui

họ đã đang bơi khi vụ tấn công xảy ra cũng được mà???

4 năm trước