"Theywereswimmingwhentheattacktookplace."

Dịch:Họ đã đang bơi khi cuộc tấn công xảy ra.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuhabui

họ đã đang bơi khi vụ tấn công xảy ra cũng được mà???

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.