"I think that I know English better than French."

Dịch:Tôi nghĩ rằng tôi biết tiếng Anh tốt hơn tiếng Pháp.

September 17, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/azooo333555

"tôi nghĩ rằng tôi hiểu tiếng Anh hơn tiếng Pháp" mod ơi bổ sung đáp án này đi

September 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Banhmichuyenngu

"Tôi nghĩ là tôi giỏi tiếng Anh hơn tiếng Pháp." thì sai chỗ nào vậy bạn?

September 4, 2015

https://www.duolingo.com/profile/cuongtran481

tôi nghĩ là tôi biết tiếng anh tốt hơn tiếng pháp

October 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ngochong7898

"Tôi nghĩ tôi biết tiếng Anh giỏi hơn tiếng Pháp" thì có gì sai đâu mod

April 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/PhanLTngBc

"Tôi nghĩ rằng tôi biết tiếng anh hay hơn tiếng Pháp" Cái này có sai đâu !!!!!!!!!:(

July 25, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.