"Iamafamousactorinmycountry."

Dịch:Tôi là một diễn viên nam nổi tiếng ở nước tôi.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuyPhanSg

"quốc gia" sao bị sai nhỉ.haizzz

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thuhuong435296

Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Derkadon

Chung số phận với bạn, haizz.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynKhanh995270

Dm.. tôi là một nam diễn viên.. mà sai.. diễn viên nam với nam diễn viên khác nhau chỗ nào. Dm

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/thanhlich6

tại sao lại là diễn viên nam ạ???

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.