1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I am a famous actor in my co…

"I am a famous actor in my country."

Dịch:Tôi là một diễn viên nam nổi tiếng ở nước tôi.

September 17, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/QuyPhanSg

"quốc gia" sao bị sai nhỉ.haizzz

September 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thuhuong435296

Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

June 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Derkadon

Chung số phận với bạn, haizz.

November 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nguynKhanh995270

Dm.. tôi là một nam diễn viên.. mà sai.. diễn viên nam với nam diễn viên khác nhau chỗ nào. Dm

July 26, 2018

https://www.duolingo.com/profile/thanhlich6

tại sao lại là diễn viên nam ạ???

September 12, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Tien811339

La nhu nhau

March 8, 2019

https://www.duolingo.com/profile/ngovantong

bắt lỗi quá xàm

March 13, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Khuong78

Câu này nên để giọng nam đọc

May 10, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.