Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am a famous actor in my country."

Dịch:Tôi là một diễn viên nam nổi tiếng ở nước tôi.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuyPhanSg

"quốc gia" sao bị sai nhỉ.haizzz

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thuhuong435296

Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Derkadon

Chung số phận với bạn, haizz.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynKhanh995270

Dm.. tôi là một nam diễn viên.. mà sai.. diễn viên nam với nam diễn viên khác nhau chỗ nào. Dm

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/thanhlich6

tại sao lại là diễn viên nam ạ???

1 tuần trước