"Ihavejustreadthisreport."

Dịch:Tôi vừa mới đọc báo cáo này.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

tôi mới đọc bản báo cáo này .

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thutrang.155

chỉ mới và vừa mới khác nhau à?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.