1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I have just read this report…

"I have just read this report."

Dịch:Tôi vừa mới đọc báo cáo này.

September 17, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thutrang.155

chỉ mới và vừa mới khác nhau à?


https://www.duolingo.com/profile/LeQuocQuan

tôi mới đọc bản báo cáo này .


https://www.duolingo.com/profile/haiha.pro

tại sao từ "read"khi đứng một mình thì đọc khác mà ở trong câu này thì đọc khác vậy. một số từ khác cũng vậy. ai giải thích giúp mình với.


https://www.duolingo.com/profile/Dom12...

vì nó là Dạng v3 của read đấy bạn Read dạng v2 v3 là đọc red như màu đỏ ấy còn Read ở dạng bình thường thì đọc Ri :d

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.