"She goes to bed."

Dịch:Cô ấy đi ngủ.

September 17, 2014

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Manicj12

mình dịch là cô ấy đi đến giường và sai :(

September 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/BoTom2014

me too

October 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/anhhoihp1999

me too keke

August 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/CrazyBoy03112009

Me too

April 11, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Quyt620043

giông mình hehe

November 23, 2018

https://www.duolingo.com/profile/lytrongpha

tai sao bed la ngu

February 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/AnhTunb

Tiêng anh mà mọi người

June 21, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Minh186120

Me too

September 26, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ThuanVu4

Cô ấy lên giường ,sao lại sai nhỉ ? Mà "cô ấy đi ngủ "lại đúng .bed =giường ...mà.

November 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/vanly861809

Me too (bed=giường) i'm not understand

December 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/HoangNguyen28

Me too!

May 17, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ThanhPh473236

Minh cung dich Co ay di len giuong cung sai

January 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Cooky854659

Me too

September 13, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.