Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She goes to bed."

Dịch:Cô ấy đi ngủ.

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Manicj12

mình dịch là cô ấy đi đến giường và sai :(

4 năm trước

https://www.duolingo.com/BoTom2014

me too

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
  • 25
  • 24
  • 11
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3

me too keke

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThailandIsSoCool

Me too

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/lytrongpha

tai sao bed la ngu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Minh186120

Me too

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuanVu4

Cô ấy lên giường ,sao lại sai nhỉ ? Mà "cô ấy đi ngủ "lại đúng .bed =giường ...mà.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vanly861809

Me too (bed=giường) i'm not understand

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/HoangNguyen28

Me too!

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynThin108184

Caau trar loiwf nhuw loonf

3 tháng trước