1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "Children are born each day."

"Children are born each day."

Μετάφραση:Παιδιά γεννιούνται κάθε μέρα.

September 17, 2014

5 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/9yFS10

Εδώ όμως μαθαίνουμε τον Αόριστο.


https://www.duolingo.com/profile/9yFS10

γεννιούνται δεν είναι στον αόριστο


https://www.duolingo.com/profile/MarsTheSoap

Σωστά, διότι και το Αγγλικό ρήμα “are born” δεν είναι στον αόριστο, αλλά στον ενεστώτα. Μη σας μπερδεύει το «born», αυτό είναι παθητική μετοχή. Το ρήμα που κλίνεται και από το οποίο συμπεραίνεται ο χρόνος είναι το «are», που αποτελεί ενεστωτική μορφή του ρήματος “to be”.

Σκεφτείτε ότι ακριβέστερα στα Ελληνικά θα λέγαμε «είμαι γεννημένος», το οποίο είναι ενεστώτας (είμαι) + παθητική μετοχή (γεννημένος).

Για να ήταν αόριστος, θα έπρεπε να ήταν «Children were born» (=Παιδιά γεννήθηκαν)


https://www.duolingo.com/profile/dimitra610718

Που είναι το λάθος μου


https://www.duolingo.com/profile/jaye16

Χρησιμοποιήσατε δύο τελείες στο μέση της πρότασης. "Παιδιά γεννιούνται.καθε." μέρα." Γιατί;

Το πρόγραμμα που βαθμολογεί τις ασκήσεις αναγνώρισε το λάθος στη στίξη σας. Αλλά δεν απέρριψε την πρόταση σας, απλά είπε ότι είχε ένα τυπογραφικό λάθος.

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.