"Tôi đã cố tránh nó."

Dịch:I tried to avoid it.

September 17, 2014

5 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/dangvanha

i have tried to avoid it - có được không?


https://www.duolingo.com/profile/Mr.Phap

I had tried to avoid it. Sai à


https://www.duolingo.com/profile/Phantrongthang

Câu này không có ngữ cảnh nên có nhiều cách dịch


https://www.duolingo.com/profile/phamdung14

i have tried to avoid it? sao lại sai đây ad


https://www.duolingo.com/profile/JaneTruong7

i have tried to avoid it được k ad?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.