"Một mét"

Dịch:One meter

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
 • 10

tại sao mình gõ là "a metre" vẫn đúng , giải thích cho mình với

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

"meter" là tiếng Anh , còn "metre" là tiếng Anh sử dụng bên Mỹ (North American English ) . Cả hai đều có ý nghĩa giống nhau . Cho nên bạn gõ là "a metre" vẫn đúng là vì vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/danh1610

Meter là Anh Mỹ, Metre là Anh Anh bạn ơi

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Anomyous-chan

Hình như 1 Anh Anh ,1 Anh Mỹ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/meo0.o

a meter có đúng k ad

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

Đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Uyn157441

Hữu hạn và vô hạn là gi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
 • 25
 • 11
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 2

Khùng sml

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.