"Một mét"

Dịch:One meter

September 17, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NQ3

tại sao mình gõ là "a metre" vẫn đúng , giải thích cho mình với


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

"meter" là tiếng Anh , còn "metre" là tiếng Anh sử dụng bên Mỹ (North American English ) . Cả hai đều có ý nghĩa giống nhau . Cho nên bạn gõ là "a metre" vẫn đúng là vì vậy


https://www.duolingo.com/profile/danh1610

Meter là Anh Mỹ, Metre là Anh Anh bạn ơi


https://www.duolingo.com/profile/Anomyous-chan

Hình như 1 Anh Anh ,1 Anh Mỹ


https://www.duolingo.com/profile/meo0.o

a meter có đúng k ad


https://www.duolingo.com/profile/Uyn157441

Hữu hạn và vô hạn là gi


https://www.duolingo.com/profile/thuyhohai

Quá dễ luôn á, một mét = one meter. Nhưng mà tại sao không gọi là a meter, có ai giải thích giùm mình không ?


https://www.duolingo.com/profile/Michealminh07

sao bạn lovallothers giỏi thế nhể

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.