Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Hàng ngàn năm"

Dịch:Thousands of years

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HoangThanhXuan

Thousands years?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

thousands là hàng ngàn của cái gì đó nên theo sau phải có giới từ. Giống như cấu trúc amount of something. piece of sth.

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/JooMiPark3

khó khăn quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

Bạn thiếu chữ ''of''

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieuwl

"Thousands years" là được rồi.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/buihoan.hav

"The thousands of years " k dc ạ:))

1 năm trước