Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The lawyer reads the private answer."

Dịch:Luật sư đọc câu trả lời riêng.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dtmk1995

sử dụng là vị luật sư cũng đâu sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Autumn_2789

đúng

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/tnguyenv

Luật sư đọc trả lời riêng tư. tôi nghĩ câu trả lời này cũng đúng mà.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/monsterntc

nghĩa của các từ duolingo không được mở rộng

7 tháng trước